บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมีเฉพาะด้าน ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวิเคราะห์น้ำ การออกแบบทางวิศวกรรม ระบบโครงสร้าง การจัดการและสิ่งสนับสนุนต่างๆทางด้านจัดซื้อและดำเนินการ

Our Services