ประวัติบริษัท

บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมีเฉพาะด้าน ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวิเคราะห์น้ำ การออกแบบทางวิศวกรรม ระบบโครงสร้าง การจัดการและสิ่งสนับสนุนต่างๆทางด้านจัดซื้อและดำเนินการ

ตลอดจนยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเลิศด้านเทคนิคและสินค้าคงคลัง เราเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าด้วยการบริการขนส่งอย่างตรงเวลาถึงลูกค้า สามารถครอบคลุมถึงธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านโรงงาน ด้านโรงแรม ด้านพาณิชย์ ด้านโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

เรามีการติดต่อประสานงานกับบริษัทนำเข้าวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ผู้ซึ่งนำวัตถุดิบจากต่างประเทศเช่น Shino-Chem Corporation และ ALCOBEZ Chemical ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีพื้นฐานและเคมีพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำของลูกค้า และจากShangdong Chemical ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Phenolic Resins, Petroleum Resins และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ เรามีความชำนาญเป็นอย่างดี ด้านการจัดหาวัสดุเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ และเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้านโรงงาน

ออกแบบ, จัดหา, การประมูลโครงการทั้งระบบ

การบำบัดน้ำเสีย

การกำจัด COD, BOD, ของแข็ง, ไนโตรเจน, ฟอสเฟต, สี, โลหะหนัก, ไขมัน, น้ำมัน, คราบไขมัน, จุลมลพิษทางน้ำ, สารประกอบที่เป็นพิษ