หม้อไอน้ำ

การกำเนิดของไอน้ำเป็นส่วนที่สำคัญของหลายๆ ขบวนการผลิตในโรงงาน เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย เพื่อผลิตสินค้า ซึ่งระบบหม้อไอน้ำที่สมบูรณ์จะเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไร

โปรแกรมบำบัดด้วยสารเคมี

 • ป้องกันตะกรันและสนิม
 • ปรับสภาพเคมีสำหรับสภาพของโรงงาน
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม

เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหม้อไอน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับเพิ่มหัวเชื้อน้ำมันเตา
DG-101 Combustion Catalyst

เคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันตะกรันและกำจัดสนิม

 • DG-301 Boiler Compound
 • DG-850 All-In-One Treatment For Low And Medium Pressure Steam Boiler
 • DG-880 All-In-One Treatment For Low And Medium Pressure Steam Boiler

เคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันการกัดกร่อนภายใน

 • DG-302 Boiler Scale And Corrosion Control Formular
 • DG-700 Boiler Scale And Control Scale Formular
 • DG-ALCOBEZ 710 Alkalinizing, Phosphatizing, Dispersing Agent
 • DG-ALCOBEZ CAT Boiler Scale And Control Scale Formular

เคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันการกัดกร่อนอันเกิดจากออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

 • DG-303 Sulphite Catalyst
 • DG-2065 Carbohydrazide Oxygen Scavenger
 • DG-ALCOBEZ 720 Liquid Oxygen Scaenger

เคมีสำหรับป้องกันการกัดกร่อนในระบบ Condensate

 • DG-304 Condensate Treatment
 • DG-ALCOBEZ CT Condensate Steam Corrosion Inhibitor
 • DG-ALCOBEZ CS Condensate Steam Corrosion Inhibitor

บริการอื่นๆ

 • Laboratory test and analysis
 • Design and equipment supply
 • Consultant and training
 • After sales services